Kdo smo
Kje nas lahko najdete
Kako poteka zdravljenje...
Možni načini zdravljenja
Na splošno o reprodukciji
Pogostost neplodnosti
Vzroki neplodnosti
Kritični faktorji plodnosti
Naši prostori
Ostale zanimive povezave 

Mag. Uršula Reš-Muravec dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Uršula Reš Muravec

Mag. Uršula Reš-Muravec je rojena na Jesenicah 19.10.1970. Leta 1995 je diplomirala na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in se zaposlila kot specializantka ginekologije in porodništva v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo v Postojni.Leta 2000 je končala magistrski študij medicine in novembra istega leta zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Vpliv retiniranih testisov na plodno sposobnost moškega.Leta 2001 je opravila specialistični izpit iz ginekologije in porodništva in od takrat dela kot ginekologinja v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo v Postojni.

V času študija in po njem se nenehno izobražuje s področja ginekologije in reprodukcije. Spomladi 2001je opravila dvo-mesečno izpopolnjevanje iz ultrazvoka v perinatologiji pri Prof. Nicolaidesu na King's College hospital v Londonu ter pridobila licenco za opravljanje ultrazvoka nuhalne svetline.

Ožje področje njenega dela obsega diagnostiko in zdravljenje neplodnosti, epiduralna analgezija pri porodu, ultrazvok nuhalnih svetlin pri plodu ter splošna ginekologija in porodništvo.

Objavila je tudi vrsto znanstvenih in poljudnih člankov s področja ginekologije in porodništva:

-Reš Muravec U. Vpliv retiniranih testisov in orhidopeksije na plodno sposobnost moškega. Univerza v Ljubljani. Medicinska fakulteta. Ljubljana, november 2000. Magistrsko delo.

-Reš U, Tršinar B. The influence of cryptorchidism and orchidopexy on fertility potential in men. Annual meeting of urologists from Slovenia, Styria and Carynthia. Lipica, Slovenia, October 2000, 13-14. (zbornik in predavanje).

-Reš Muravec U, Tršinar B. Vpliv retiniranih testisov in orhidopeksije na plodno sposobnost moškega. 2. kongres ginekologov in porodničarjev Slovenije z mednarodno udeležbo. Portorož, november 2000. 79 (zbornik in predavanje).

Reš U, Tršinar B. Cryptorchidism, Orchidopexy and infertility. XVI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, September 2000, Washington DC. (Book of abstracts and poster presentation).

-Reš U, Reš P, Kastelic D, Stanovnik M, Kmetec A, Merlo A. Birth after treatment of a male with seminoma and azoospermia with cryopreserved-thawed testicular tissue. Case report. Human Reproduction 2000, 15; 4: 861-864 (članek v mednarodni reviji).

Reš U, Reš P, Kastelic D, Stanovnik M, Kmetec A, Merlo A. Birth after treatment of a man with seminoma and azoospermia with frozen-thawed testicular sperm extraction-TESE in ICSI procedure. 2ed International Symposium on Assisted Reproduction, October 1999, Bled, Slovenia. (Book of abstracts, poster presentation).

-Reš U, Reš P, Kastelic D, Stanovnik M, Kmetec A, Merlo A. Moški s tumorjem testisa in azoospermijo ima lahko otroka. Prvi slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo. Brdo pri Kranju, Slovenija, Maj 1999, (zbornik in predavanje).

-Reš P, Kastelic D, Reš U. Zdravljenje neplodnosti pri bolniku s tumorjem testisa. Prvi slovenski urološki kongres z mednarodno udeležbo. Brdo pri Kranju, Slovenija, Maj 1999, (zbornik in predavanje).

-Reš U, Reš P, Kastelic D, Stanovnik M, Kmetec A, Merlo A. Succesful pregnancy and birth after treatment of a man with seminoma and azoospermia with frozen-thawed testisular sperm extraction- TESE in ICSI procedure. IFFS 1989. 16th World Congress on Fertility and Sterility, San Francisco, October 1998, (Abstracts, poster presentation).

-Epiduralna porodna analgezija v Porodnišnici Postojna, Zdravstveni vestnik 2003
- Reš U, Petrovič V. poročilo s seminarja o reproduktivni medicini v Hamburgu. Hamburg, Marec 1998. Isis, Junij 1998: 53, (poročilo).

-Reš U, Rožič-Vičič N. Cornell seminar iz ginekologije in porodništva, Salzburg, November 1998. Isis, Januar 1999: 87-89, (poročilo).

- Reš Muravec U. Simfonija devetih mesecev. Zdravje, letnik 25, 2003: 32-33.